Ingeniører

I domstolsammenheng er denne stillingsgruppen særegen, men helt avgjørende for gjennomføringen av jordskiftedomstolenes oppgaver. Ingeniørens hovedoppgaver er innmåling, utsetting og merking av grenser, beregninger og grensebeskrivelse, kart- og GIS-arbeid, samt utrede og forberede sakene i samarbeid med dommeren. I de rettsendrende sakene er bonitering og beregning for verdsetting viktige oppgaver.

I jordskiftedomstolene er det ansatt ca 90 ingeniører

Til toppen