Saksbehandlere

Hovudoppgåvene til saksbehandlarane ligg i det administrative arbeidet, både for domstolen og på sakene, saks- og kontorarkiv, journalføring, postforsending, fakturabehandling, innkjøp, etc.

I jordskiftedomstolane er det tilsett ca 50 saksbehandlarar

Til toppen