Soknet

Oversiktskart

 

Soknet vårt omfattar kommunane:


Til saman utgjer desse kommunane om lag 67 % av arealet i Telemark fylke.

Sjå også oversiktskart.pdf

 

 

Til toppen