Lokal historikk

Vest-Telemark jordskifterett vart etablert i Kviteseid på 1940-talet. I 2001 vart Tinn, Hjartdal og Seljord kommunar lagt under soknet vårt,og retten endra namn til Øvre Telemark jordskifterett. Jordskifteretten har i dag 5 tilsette og har kontor i Statens Hus i Kviteseid.

Fyrste jordskiftedommaren  i Vest-Telemark var Knut Moen, seinare professor i jordskifte ved Landbrukshøgskulen på Ås. Etter han kom Ola Buset, deretter Olav Norheim og så Hans Ruud. Svein Dag Midtsund var konstituert i stillinga midt på 1980-talet og har hatt stillinga som dommar og kontorleiar fast frå 1989 til han blei pensjonist nå i 2020. Ny kontorleiar er Gunnar Bjerke Osen.

Knut Moen


1942-1952

Ola Buset


1952-1961

Olav Norheim


1961-1984

Hans Ruud


1986-1989

Svein Dag
Midtsund

1989-2020

Til toppen