Dokumentkjelder

Tinglyste dokument

Arkivverket har scanna tinglyste dokument fram til ca 1950 og gjort dei tilgjengelege på nettet. Der kan du finne skylddelingsdokument, skjøte osb.
Dokumenta ligg i kronologisk rekkefylgje.

Gå inn på Digitalarkivet/Scanna tinglysingsdokument. Velg Pantebok og deretter fylke og evt. embete. Pantebøkane ligg angitt med årstal og sortert etter Sorenskrivarembete.

Denne linken under fører deg til Pantebøkene for Telemark:

Dersom du fyrst vel inngang Eiendom og deretter kommune kan du finne grunnboksbladet for eigedomen din. Der er påført alle hendingar (tinglyste) med henvisning m.a til  tinglysingsdato og sidetal i panteboka.
Dette kan lette leitinga i panteboka

Til toppen