Matrikkelen anno 1891

Den gamle matrikkelen trykt i 1891 for Salten Fogderi er skannet og gjøres tilgjengelig på jordskifterettens internettsider. Lenke til matrikkelen finnes nederst i kolonnen til venstre på vår startside.

 

Matrikkel 1891

Matrikkelen er en fortegnelse over alle faste eiendommer i landet med angivelse av deres innbyrdes verdiforhold. Matrikkelen av 1891 er en revidert utgave av matrikkelen av 1836. Eiendommene er betegnet med gårdsnummer, bruksnummer og navn. Eiendommenes innbyrdes verdiforhold er bestemt ved at det enkelte bruk er gitt en andel av gårdsnummerets samlede matrikkelskyld. Etter 1891 er denne angitt ved skyldmark og øre. Matrikkelen viser også hvem som var eiere i 1891.

I matrikkelen trykt i 1838 finner man den gamle skylda som gjaldt fram til 1836. Denne skylda ble angitt i våg, bismer og merker (1 våg = 3 bismer, 1 bismer = 24 merker). Etter 1836 og fram til 1891 ble matrikkelskylda angitt i daler, ort og skilling (1 daler = 5 ort, 1 ort = 24 skilling).

Matrikkelen er sist utgitt i trykt form i 1907.

Skylden har i dag betydning ved bestemmelse av en eiendoms andel i et utmarkssameie (jordsameie), dersom det ikke finnes annet delingsgrunnlag. Den skyld som da skal legges til grunn er den som gjaldt før 1836.

Til toppen