Sivil sak

Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser. Dermed er det viktig at partene kan slå seg til ro med løsningen når domstolen har avsagt en dom og denne ikke kan ankes.

Hva er en sivil sak?

En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. Det kan dreie seg om arbeidsforhold, familiesaker, eiendomsgrenser, økonomi og saker mot staten/det offentlige.

Til toppen