Aktørportalen

I Aktørportalen utveksler domstoler og advokater dokumenter og saksinformasjon i straffesaker, sivile skjønns- og tvistesaker. Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også.

Alle advokater og advokatfullmektiger som skal samhandle med domstolene, må gjøre det via Aktørportalen, se. ELSAM-forskriften § 3a. Fra 4. oktober 2019 er det obligatorisk å bruke Aktørportalen også i straffesaker.
Fra 7. mai startet påkobliing av jordskiftedomstoler, i verserende saker. Se nyhet og påkoblingsplan for jordskiftedomstoler.

Kommunikasjon mellom advokat og påtale omfattes ikke av løsningen. 

Logg inn på Aktørportalen

Logg inn på Aktørportalen som meddommer

Registrer deg som bruker i Aktørportalen

For å registrere deg som bruker av Aktørportalen må du logge deg inn, og profil blir opprettet.

Lurer du på noe eller trenger starthjelp?
På hjelpesidene våre finner du blant annet:

Ta kontakt med din nærmeste domstol for hjelp til å komme i gang.

 

Trykk her for å laste ned filmene

Til toppen