Aktørportalen

I Aktørportalen utveksler domstoler og advokater dokumenter og saksinformasjon i straffesaker, sivile skjønns- og tvistesaker. Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også.

Alle advokater og advokatfullmektiger som skal samhandle med domstolene, må gjøre det via Aktørportalen, se ELSAM-forskriften § 3a.

Fra 4. oktober 2019 er det obligatorisk å bruke Aktørportalen også i straffesaker.
Fra 7. mai 2020 startet påkobling av jordskifterettene i verserende saker.

Våren 2021 innføres det nye rettskretser. Det påvirker alle IT-systemene til domstolene, inkludert Aktørportalen, som må tas ned for å gjøre endringene. Se sak om nedetid for Aktørportalen for å få oversikt over når Aktørportalen er utilgjengelig, og hva dette betyr for brukere av løsningen. 

Vær oppmerksom på at kommunikasjon mellom advokat og påtale ikke omfattes av Aktørportalen. 

Logg inn på Aktørportalen

Logg inn på Aktørportalen som meddommer

Registrer deg som bruker i Aktørportalen

For å registrere deg som bruker av Aktørportalen må du logge deg inn, og profil blir opprettet.

Lurer du på noe eller trenger starthjelp?
På hjelpesidene våre finner du blant annet:

Ta kontakt med din nærmeste domstol for hjelp til å komme i gang.

 

Til toppen