Aktørportalen

I Aktørportalen utveksler domstoler og advokater dokumenter og saksinformasjon i sivile skjønns- og tvistesaker. Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også.

15. september trådte forskrift om obligatorisk bruk av Aktørportalen i kraft. Fra 11. desember 2018 tilbyr alle domstoler Aktørportalen. Det betyr at alle advokater og advokatfullmektiger skal samhandle med domstolene via Aktørporalen.

Registrer deg som bruker i Aktørportalen

 Logg inn på Aktørportalen

 

Lurer du på noe eller trenger starthjelp?
På hjelp-sidene våre finner du blant annet:

Ta kontakt med din nærmeste domstol for å få hjelp til å komme i gang.

 

Trykk her for å laste ned filmene
(begge filmene er i samme fil)

 

Hvordan kan Aktørportalen bli bedre?

> Gi innspill og tilbakemeldinger på Aktørportalen.

> Se også oversikt over videre planer for utvikling av Aktørportalen.

Vestfold tingrett i Aktørportalen

1. januar ble tingrettene Sandefjord, Nordre Vestfold, Larvik og Tønsberg slått sammen til Vestfold tingrett. Kvelden den 4. januar mellom 18:00 og ca. 21:00, vil de også bli slått sammen systemteknisk. Dette har noen praktiske konsekvenser for Aktørportalen.

Les mer

Forskriftsendringer

1. januar 2019 trådte endringene i ELSAM-forskriften i kraft.

Les mer

Høyesterett på Aktørportalen og oppdaterte retningslinjer

Fra og med i dag, 11. desember, er Høyesterett på Aktørportalen. Det betyr at alle alminnelige domstoler er på Aktørportalen. Det er også obligatorisk å benytte Aktørportalen i saker for Høyesterett fra og med i dag.

Les mer

Ny versjon av Aktørportalen

Tirsdag 27. november lanseres ny versjon av Aktørportalen mellom kl. 20:00 og 23:00. Denne versjonen er en teknisk oppgradering og kan medføre ustabilitet i tidsrommet. Innloggede brukere vil bli logget ut/må logge inn på nytt.

Les mer

Alle tingretter tilbyr nå Aktørportalen

De siste tingrettene i Frostating og Borgarting lagdømme er nå på Aktørportalen. Det betyr at fra 22. november er alle tingretter på Aktørportalen.

Les mer

Nye domstoler tilbyr Aktørportalen

Fra 6. november er det mulig og obligatorisk å benytte Aktørportalen i de resterende tingrettene i Hålogaland lagdømme.

Les mer

Ny versjon 1. november

Rundt lunsjtider 1. november får vi en ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen inneholder nye innsendingsskjemaer for innsending av stevning og tilsvar.

Les mer

Nye domstoler på Aktørportalen

Fra 24. oktober er det mulig og obligatorisk, å benytte Aktørportalen i de resterende domstolene i Gulating og Agder lagdømme.

Les mer

Nye domstoler på Aktørportalen

Fra 1. oktober ble det mulig, og obligatorisk, å benytte Aktørportalen i syv nye domstoler. Dette gjelder de resterende tingrettene i Eidsivating lagdømme: Nord-Østerdal tingrett, Valdres tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Hedmarken tingrett, Gjøvik tingrett, Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett.

Les mer

Nye versjoner av Aktørportalen

De siste ukene er det kommet flere nye versjoner av Aktørportalen. Det kommer mellom 1-2 nye versjoner i uka, med små endringer.

Les mer

Aktørportalen er obligatorisk

Fra 15. september er det obligatorisk å benytte Aktørportalen i kommunikasjon med domstolene.

Les mer

Ny versjon av Aktørportalen

Pga ny versjon av Aktørportalen vil det være nedetid på Aktørportalen mellom kl. 20:00 - 21:30 mandag 3. september.

Les mer

Ny versjon 20. august 2018

I dag er det lansert ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen har endringer på størrelsesbegrensning, sammenslåing av dokumenter, nedlastning av dokumenter og skjema for prosesskriv.

Les mer

Aktørportalen i alle domstoler, og obligatorisk bruk

Det skjer spennende ting i digitaliseringsarbeidet! Forskift om obligatorisk bruk av Aktørportalen vil etter planen tre i kraft 15. september 2018. Domstoladministrasjonen har i dag besluttet at Aktørportalen skal rulles ut til alle domstoler. Vi utarbeider nå en utrullingsplan som legger opp til at alle tingretter og Høyesterett vil tilby Aktørportalen innen utgangen av 2018, og jordskifterettene vil komme på i løpet av 2019.   

Les mer

Ny versjon 18. juni 2018

I dag lanseres ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen inneholder nye, oppdaterte dokumentlister, både på sak og global dokumentliste (på tvers av alle saker). Det er gjort endringer som gir bedre filtreringsmuligheter, fjerning av likelydende dokumenter til andre mottakere, bedre skille på hoveddokument og bilag, samt leste/uleste dokumenter, navigasjon inn til sak fra global dokumentliste.

Les mer

Oppdaterte retningslinjer for bruk

Punkt 3, 4, 6, 7 og 12 i felles retningslinjer for bruk av Aktørportalen er nå oppdatert.

Les mer

Ny versjon 20.april

På morgenen 20. april kom ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen har hovedsakelig inneholdt feilrettinger.

Les mer

Ny versjon 28. februar

Ny versjon av Aktørportalen lanseres kveldstid 28. februar. Denne versjonen inneholder blant annet mulighet for å kunne skjule salæroppgaver.

Les mer

Ny versjon 14. februar 2018

Ny versjon av Aktørportalen lanseres 14. februar 2018 på kveldstid.

Les mer

Ny versjon 31. januar

På kvelden 31. januar kommer det en ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen fører ikke til nedetid, og inneholder små endringer for brukeren.

Les mer

Mer informasjon i varsler

Fra 8. november vil varslene som sendes advokat i forbindelse med nye dokumenter inneholde mer informasjon.

Les mer

Ny versjon 22. november

Kvelden 22. november kommer det en ny versjon av Aktørportalen. Denne inneholder blant annet støtte for valg av språk i portalen, samt en del feilrettinger. Se under for å lese om de endringene som er gjort i denne versjonen.

Les mer

Ny versjon av Aktørportalen 8. november

Onsdag 8. november kommer det en ny versjon av Aktørportalen mellom klokken 20:00 og 22:00. Versjonen inneholder noe ny funksjonalitet og en del feilrettinger.

Les mer

Ny versjon av Aktørportalen

Fredag 20.oktober kommer ny versjon av Aktørportalen mellom kl. 21:00 og 22:00. Denne versjonen inneholder en rekke endringer, blant annet ny delegatløsning. Vær spesielt oppmerksom på at alle delegater nå har rettigheten "foreta prosesshandling og kvitter for". Om du ønsker å endre dette kan du enkelt gjøre det ved å trykke deg inn på "Delegater" og endre rettighetene til delegatene dine.

Les mer

Varsling på egne dokumenter

Enkelte melder om at de får varsler på innsending av egne dokumenter i Aktørportalen. Dette gjelder for brukerne som har valgt SMS som kanal. Om du ønsker å fjerne varsler på opplasting av egne dokumenter kan du velge e-post som varslingskanal.

Les mer

Ny versjon av Aktørportalen

I kveld får vi ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen inneholder ingen store endringer for brukeren, men enkelte feilrettinger og små endringer. For full oversikt over hva som er nytt se " Kommende versjoner ".

Les mer

Aktørportalen for tvistesaker

I Aktørportalen kan domstoler og aktører i sivile tvistesaker utveksle saksinformasjon og dokumenter. I tillegg inngår salærbehandling for både tviste- og straffesaker i løsningen.

Les mer