Aktørportalen

I Aktørportalen utveksler domstoler og advokater dokumenter og saksinformasjon i straffesaker, sivile skjønns- og tvistesaker. Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også.

Alle advokater og advokatfullmektiger som skal samhandle med domstolene, må gjøre det via Aktørportalen, se ELSAM-forskriften § 3a.

Fra 4. oktober 2019 er det obligatorisk å bruke Aktørportalen også i straffesaker.
Fra 7. mai 2020 startet påkobling av jordskifterettene i verserende saker.

Vær oppmerksom på at kommunikasjon mellom advokat og påtale ikke omfattes av Aktørportalen.


Logg inn på Aktørportalen

Logg inn på Aktørportalen som meddommer

Registrer deg som bruker i Aktørportalen

For å registrere deg som bruker av Aktørportalen må du logge deg inn, og profil blir opprettet.

Lurer du på noe eller trenger starthjelp?
På hjelpesidene våre finner du blant annet:

Ta kontakt med din nærmeste domstol for hjelp til å komme i gang.

 

Til toppen