Aktørportalen

I Aktørportalen utveksler domstoler og advokater dokumenter og saksinformasjon i sivile skjønns- og tvistesaker. Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også.

15. september 2018 trådte forskrift om obligatorisk bruk av Aktørportalen i kraft. Fra 11. desember 2018 tilbyr alle alminnelige domstoler Aktørportalen. Det betyr at alle advokater og advokatfullmektiger som skal samhandle med domstolene, må gjøre det via Aktørporalen.

 Logg inn på Aktørportalen

Registrer deg som bruker i Aktørportalen

For å registrere deg som bruker av Aktørportalen må du logge deg inn, og profil blir opprettet.

Lurer du på noe eller trenger starthjelp?
På hjelpesidene våre finner du blant annet:

Ta kontakt med din nærmeste domstol for å få hjelp til å komme i gang.

 

Trykk her for å laste ned filmene
(også veiledningsfilm med i nedlastingen)