Varslinger fra Aktørportalen

Det kommer innimellom tilbakemeldinger fra brukere av Aktørportalen at de ikke har mottatt varslinger på dokumenter de har mottatt i Aktørportalen.

Varslingssystemet er laget slik at aktørportalbruker skal motta varsler når det lastes opp dokumenter fra motparten, eller når domstolen sender et brev adressert til aktørportalbrukeren. Dvs at det mottas varsel når f.eks. forkynnelsesbrevet sendes fra domstolen til partene, men ikke når selve avgjørelsen ferdigstilles.

Dokumenter som ikke er adressert til aktørportalbrukeren, vil altså ikke gi varsel når de ferdigstilles av domstolen.

Delegater mottar varsel om den prosessfullmektige har ført opp delegatens kontaktinformasjon i feltet for "Andre e-post-adresser for varsling" under "Kontakt- og fakturainformasjon" som finnes under profilen din (profil finner du ved å trykke på navnet ditt øverst til høyre og velge "Endre profil").

 

 

Om det er noen brukere som allikevel mener de ikke har mottatt varsel i tilfeller der de skulle hatt varsel ber vi dere om å fylle ut kontaktskjemaet på denne siden.
Det er viktig at denne henvendelsen inneholder informasjon med navn på brukeren som ikke har mottatt varsel, saksnummer, dokumentnummer på dokumentlista for dokumentet det ikke mottatt varsel for, dato og ca. klokkeslett. Beskriv også om dette er et engangstilfelle, eller om det er et generelt problem på flere dokumenter i flere saker. Denne informasjonen er viktig for at vi skal kunne feilsøke og forbedre løsningen.


Navn:  
     
E-post:  
     
Saksnummer:  
     
Dokumentnummer:  
     
Dato og tidspunkt:  
     
Har det hendt tidligere?  
     
Beskrivelse av problem:  
     
   
Til toppen