Driftsmeldinger

Feil med timelister i stykkpris

Grunnet en feil knyttet til felt for timeliste for arbeid utenfor rettsmøtes, blir ikke vedlagt timeliste vist i domstolens saksbehandlingssystem. For salær etter stykkpris må derfor timeliste legges ved som generelt vedlegg,

Til toppen