Driftsmeldinger

Nedetid for Aktørportalen

I forbindelse med at det blir innført nye rettskretser våren 2021 vil domstolenes IT-systemer tas ned. Det betyr at Aktørportalen også blir utilgjengelig. Nedetid skjer i tilknytning til helg i uke 14, 16, 21 og 23. Se detaljer under.

Feil med timelister i stykkpris

Grunnet en feil knyttet til felt for timeliste for arbeid utenfor rettsmøtes, blir ikke vedlagt timeliste vist i domstolens saksbehandlingssystem. For salær etter stykkpris må derfor timeliste legges ved som generelt vedlegg,

Til toppen