Driftsforstyrrelser

Se under for siste oppdatering på driftsforstyrrelsene med domstolenes saksbehandlingssystem (LOVISA) og årsaken til problemene. Se også hvordan du skal forholde deg til frister.

Status 29.01 kl. 10:58: På ettermiddagen mandag 27.01 ble det gjort en endring og målingene fra itrsdag viser at endringen har hatt svært god effekt. Vi har fortsatt noen utfordringer som kan føre til tregheter eller enkelte kall feiler. Dette er noe vi jobber videre med for å løse. Opplever du problemer med å jobbe i Aktørportalen ber vi at det formidles til domstol, med konkret tilbakemelding på hva som oppleves.

Status 27.01 kl. 11:13: Vi opplever driftsforstyrrelser knyttet til Aktørportalen i dag. Dette kan føre til at man får melding om begrenset tjenestetilbud. Vi jobber med å løse feilen.

Status 24.01 kl. 16:24: Klokken 14:15 ble det lagt ut en ny versjon av LOVISA. Denne løste en god del av utfordringene vi har sett, men samtidig opplevde som følge av dette problemer med kommunikasjonen med Aktørportalen. Det ble gjort tiltak og vi har sett en gjevn stabilisering av kommunikasjonen. Vi ser også en problem med kø for innsendinger som gjør at det kan ta en stund før innsendinger dukker opp i dokumentlisten, men så lenge kvittering er mottet er alt ok..Det jobbes også med å løse dette problemet.

Status 23.01 kl. 14:40Det ble opplevd en god del tregheter på morgenen. Dette skyldtes problemer med en kø. Dette ble gjort tiltak for å løse dette problemt og responstiden ble da bedre. 

Status 23.01 kl. 07:45: Det ble på ettermiddagen 22. januar utført fler endringer i konfigurasjon som vi mener vil forbere situasjonen. Vi ser også at endringene som ble utført 21. januar har hatt svært positiv effekt, selv om det fortsatt vil oppleves problemer ytelse, eller beskjed om at fagsystem er nede.  

Status 22.01 kl. 08:13: På kvelden 21. januar ble det utført en del endringer i konfigurasjon som vi mener skal ha positiv effekt. Er fortsatt usikkert om det vil løse alle problemer, så det jobbes forsatt med flere tiltak. Vi monitorerer situasjonen fortløpende.

Status 21. januar kl. 11.10: Det gjøres ytterligere endringer på konfigurasjon for å utbedre situasjonen, samtidig som det jobbes med andre mulige tiltak.

Status 20. januar kl. 16:30: Det er utført noen endringer i konfigurasjon, som vi ser har hatt effekt, men som ikke har løst utfordringene som oppleves både fra Aktørportalen, men også i domstolene.Det jobbes videre med problemet.

Status 17. januar kl.15:45: Vi ser det er en feil med hvordan trafikk blir sendt fra Aktørportalen til LOVISA. Dette fører til at nesten all trafikk sendes til en instans av LOVISA og fører til at denne blir overbelastet. Feilen er identifisert og det er utført tiltak som gjør at trafikk fordeles utover alle instanser av LOVISA.

Bakgrunnen for driftsforstyrrelsene

Torsdag 16. januar ble det utført en større endring knyttet til domstolenes saksbehandlingssytem. Helt konkret ble "motoren" i saksbehandlingssystemet byttet ut og det kjører nå i nytt miljø på ny teknologi.

Vi opplever dessverre en del problemer nå i etterkant, men samtidig var vi forbredt på at det kunne oppstå problemer i forbindelse med en så endring som ble utført. Vi er derfor inne i en stabiliseringsperiode hvor vi fortløpende jobber med å løse feil og utbedre problemer knyttet til ytelse.

Vi vurderer situasjonen forløpende i forhold til om det vil bli gitt generelt fritak fra forskrift.

Til toppen