Feil med timelister i stykkpris

Grunnet en feil knyttet til felt for timeliste for arbeid utenfor rettsmøtes, blir ikke vedlagt timeliste vist i domstolens saksbehandlingssystem. For salær etter stykkpris må derfor timeliste legges ved som generelt vedlegg,

I salærkrav etter stykkpris blir ikke timeliste som legges til på "Arbeid utenfor rettsmøte" under "Honorar" vist i domstolenes saksbehandlingssystem. Dette skyldes at all informasjon knyttet til arbeid utenfor rettsmøte ikke blir vist hos domstol. Selv om arbeid utenfor rettsmøte ikke er en del av stykkprisen, ønskes det ofte å kunne se timelisten for det.

Inntil feilen er utbedret må derfor timelister legges til som generelt vedlegg under "Saks- og personopplysninger", da disse vedleggene vises. 

Gjør oppmerksom på at dette kun gjelder når det bes om godtgjøring etter stykkprisforskriften, og at det for medgått tid kan benyttes vedleggs-funksjonen til "Arbeid utenfor rettsmøte" for å legge ved timelisten.

Til toppen