Nedetid for Aktørportalen

I forbindelse med at det blir innført nye rettskretser våren 2021 vil domstolenes IT-systemer tas ned. Det betyr at Aktørportalen også blir utilgjengelig. Nedetid skjer i tilknytning til helg i uke 14, 16, 21 og 23. Se detaljer under.

I forbindelse med at det blir innført nye rettskretser våren 2021 vil domstolenes IT-systemer tas ned. Det betyr at også Aktørportalen vil være utilgjengelig i følgende tidsrom:  

 • Fredag 9. april fra kl. 16:00 til og med søndag 11. april kl. 23:59:59.
 • Torsdag 22. april fra kl. 16:00 til og med søndag 25. april kl. 23:59:59.
 • Fredag 28. mai fra kl. 16:00 til og med søndag 30. mai kl. kl. 23:59:59.
 • Torsdag 10. juni fra kl. 16:00 til og med søndag 13. juni kl. kl. 23:59:59.
   

Dette betry at det ikke vil være mulig å logge seg inn på portalen i de angitte tidsrommene. Aktørportalen blir tilgjengelig igjen etter ikrafttredelse av nye rettskretser.
Hvis du har frister i disse tidsrommene må du sende inn dokumentene/sakene før systemene tas ned.
Om det ikke skulle la seg gjøre kan du sende dokumentene til domstolen via Sikker filoverføring for å overholde fristen. 

Hvordan sende inn via Sikker filoverføring?:

 1. Logg deg inn på Sikker filoverføring på https://files.domstol.no. Velg «Registrer» for å opprette ny bruker hvis du ikke har det fra før.
 2. Velg «Sikre meldinger» -> «Opprett melding»
 3. Ta kontakt med domstol på telefon for å få e-postadresse du benytter til Sikker filoverføring. Det er ikke mulig å benytte e-postadressene til domstolenes postmottak til innsending av dokumenter via Sikker filoverføring.
 4. Marker emne med saksnummer og last opp dokumentene

 

Ta kontakt med domstolen på telefon ved problemer eller ved dokumentoversendelse som haster. Domstolene har ikke tilgang til e-post i periodene med nedetid. Vær oppmerksom på at du må laste opp dokumentene i Aktørportalen etter nedetiden. Sikker filoverføring er kun en løsning som skal benyttes ved hasteoversendelser og for fristavbrytelse i den annonserte nedetiden.

 

Nye domstolnavn og saksnummer
Når nye rettskretser innføres får de aller fleste domstolene nye navn. Det betyr at også saksnumrene vil bli nye, da saksnumrene inneholder et kortnavn som refererer til hvilken domstol saken går i. Det vil i tillegg være et kortnavn som refererer til hvilket rettssted saken går i.
 
For brukere av Aktørportalen betyr dette følgende endringer:
 

 1. Alle sakene dine i Aktørportalen får nye saksnummer.
 2. Alle gamle kladder fra før 9. mars blir slettet - dette gjelder alle kladder mot alle domstolene i Norge.. Disse må du sende inn før 7. april kl. 15:00 for å ikke miste dem. Dette fordi kladdene inneholder gamle saksnumre. 
   


Kontakt domstolen ved spørsmål.

Til toppen