PDF-sammeslåing fjernet

Grunnet problemer med programvaren for PDF-sammenslåing, har vi sett oss nødt til å ta bort funksjonen. Vi vet denne brukes ofte, så vi jobber med å få på plass en alternativ løsning. Det å laste ned PDF-filer i en ZIP-fil vil fortsatt fungere.

Problemet vi har hatt går på at serverne som kjører Aktørportalen ofte har blitt utilgjengelig for brukerne, eller at en kommer inn, men ikke får jobbet på grunn av tregheter. Vi har avdekt at dette skyldes den programvaren som brukes for å gjøre sammenslåing av PDF-dokumenter. For brukere har feilen framstått som at Aktørportalen har vært veldig treg, eller at kall har feilet. For eksempel at det har tatt veldig lang tid å hente dokumenter, eller at en til slutt har fått beskjed om at det har oppstått en feil.

For å sørge for at brukerne får gjort innsendinger, har vil valgt å ta bort PDF-sammenslåingen. Siden vi vet at funksjonen ofte brukes, ser vi på å få på plass en alternativ løsning. Inntil videre må dokumenter lastes ned samlet i ZIP-fil, og sammenslåing må skje lokalt ved bruk av egnet programvare.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Til toppen