Nyheter

Aktørportalen for alle jordskiftedomstoler

Som følge av situasjonen vi alle står opp i, framskyndes planene om å koble på alle jordskiftedomstoler på Aktørportalen. Foreløpig er det kun for eksisterende/pågående saker i jordskiftedomstolene, og det er bare  advokater  - ikke selvprosederende parter. Å kreve ny jordskiftesak via Aktørportalen blir først mulig på et senere tindspunkt.

Frister i forbindelse med driftsproblemer

I forbindelse med de siste dagers driftsproblemer er det nok flere som lurer på hvordan en skal forholde seg til løpende frister. Svaret er at frister i utgangspunktet løper som normalt.

Integrasjon for advokatsystemer

Som dere vet har Domstoladministrasjonen utviklet et Aktørportalen API som Domstolsadministrasjonen planla å gjøre tilgjengelig for advokatsystemleverandører, slik at informasjonen advokater tidligere måtte inn i Aktørportalen for å hente, nå kunne hentes direkte inn i advokatsystemer via APIet. Vår ambisjon var å få dette tilgjengelig for test for advokatsystemleverandører i 2019.

Ny versjon av Aktøportalen

Mandag 4. november ble det lagt ut en ny versjon av Aktørportalen. Den nye versjonen inneholder noen feilrettinger samt bedre tilbakemelding ved en del feil. I tillegg en funksjonell endring for advokatfullmektiger.

Straffesaker tilgjengelige i Aktørportalen

Endelig får vi mer funksjonalitet i straffesakene i Aktørportalen. Advokat får tilgang på flere av dokumentene fra dokumentlisten, mer saksinformasjon og det blir mulig å sende inn dokumenter til domstolen.

Ny versjon av Aktørportalen

Ny versjon lanseres mellom kl. 21:30 og 22:00 mandag 25. mars. Denne versjonen inneholder noe ny/endret funksjonalitet for brukerne.

Ny versjon av Aktørportalen

Ny versjon lanseres rundt kl. 12:00 torsdag 21. februar. Denne versjonen inneholder minimale endringer for brukerne.

Oppdaterte retningslinjer og brukervilkår

Som følge av dom fra Høyesterett ( HR-2019-231-A ) er felles retningslinjer for bruk av Aktørportalen og brukervilkårene til Aktørportalen oppdaterte. Ber om at alle setter seg inn i endringene både i brukervilkår og felles retningslinjer for bruk av Aktørportalen.

Ny versjon av Aktørportalen

Ny versjon av Aktørportalen kommer onsdag 30. januar 2019, denne versjonen inneholder blant annet: Endring for innsending av prosesskriv fra delegat som ikke har bevilling (eks. advokat assistent eller sekretær) er ikke lengere mulig. Løsningen er nå lik som på stevning og tilsvar der kun prosessfullmektig, eller delegat som er advokat eller advokatfullmektig, har lov til å gjennomføre...

Vestfold tingrett i Aktørportalen

1. januar ble tingrettene Sandefjord, Nordre Vestfold, Larvik og Tønsberg slått sammen til Vestfold tingrett. Kvelden den 4. januar mellom 18:00 og ca. 21:00, vil de også bli slått sammen systemteknisk. Dette har noen praktiske konsekvenser for Aktørportalen.

Ny versjon av Aktørportalen

Tirsdag 27. november lanseres ny versjon av Aktørportalen mellom kl. 20:00 og 23:00. Denne versjonen er en teknisk oppgradering og kan medføre ustabilitet i tidsrommet. Innloggede brukere vil bli logget ut/må logge inn på nytt.

Ny versjon 1. november

Rundt lunsjtider 1. november får vi en ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen inneholder nye innsendingsskjemaer for innsending av stevning og tilsvar.

Nye domstoler på Aktørportalen

Fra 24. oktober er det mulig og obligatorisk, å benytte Aktørportalen i de resterende domstolene i Gulating og Agder lagdømme.

Nye domstoler på Aktørportalen

Fra 1. oktober ble det mulig, og obligatorisk, å benytte Aktørportalen i syv nye domstoler. Dette gjelder de resterende tingrettene i Eidsivating lagdømme: Nord-Østerdal tingrett, Valdres tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Hedmarken tingrett, Gjøvik tingrett, Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett.

Nye versjoner av Aktørportalen

De siste ukene er det kommet flere nye versjoner av Aktørportalen. Det kommer mellom 1-2 nye versjoner i uka, med små endringer.

Ny versjon av Aktørportalen

Pga ny versjon av Aktørportalen vil det være nedetid på Aktørportalen mellom kl. 20:00 - 21:30 mandag 3. september.

Ny versjon 20. august 2018

I dag er det lansert ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen har endringer på størrelsesbegrensning, sammenslåing av dokumenter, nedlastning av dokumenter og skjema for prosesskriv.

Aktørportalen i alle domstoler, og obligatorisk bruk

Det skjer spennende ting i digitaliseringsarbeidet! Forskift om obligatorisk bruk av Aktørportalen vil etter planen tre i kraft 15. september 2018. Domstoladministrasjonen har i dag besluttet at Aktørportalen skal rulles ut til alle domstoler. Vi utarbeider nå en utrullingsplan som legger opp til at alle tingretter og Høyesterett vil tilby Aktørportalen innen utgangen av 2018, og jordskifterett...

Ny versjon 18. juni 2018

I dag lanseres ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen inneholder nye, oppdaterte dokumentlister, både på sak og global dokumentliste (på tvers av alle saker). Det er gjort endringer som gir bedre filtreringsmuligheter, fjerning av likelydende dokumenter til andre mottakere, bedre skille på hoveddokument og bilag, samt leste/uleste dokumenter, navigasjon inn til sak fra global dokumentlist...

Ny versjon 20.april

På morgenen 20. april kom ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen har hovedsakelig inneholdt feilrettinger.

Ny versjon 28. februar

Ny versjon av Aktørportalen lanseres kveldstid 28. februar. Denne versjonen inneholder blant annet mulighet for å kunne skjule salæroppgaver.

Ny versjon 31. januar

På kvelden 31. januar kommer det en ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen fører ikke til nedetid, og inneholder små endringer for brukeren.

Mer informasjon i varsler

Fra 8. november vil varslene som sendes advokat i forbindelse med nye dokumenter inneholde mer informasjon.

Ny versjon 22. november

Kvelden 22. november kommer det en ny versjon av Aktørportalen. Denne inneholder blant annet støtte for valg av språk i portalen, samt en del feilrettinger. Se under for å lese om de endringene som er gjort i denne versjonen.

Ny versjon av Aktørportalen 8. november

Onsdag 8. november kommer det en ny versjon av Aktørportalen mellom klokken 20:00 og 22:00. Versjonen inneholder noe ny funksjonalitet og en del feilrettinger.

Ny versjon av Aktørportalen

Fredag 20.oktober kommer ny versjon av Aktørportalen mellom kl. 21:00 og 22:00. Denne versjonen inneholder en rekke endringer, blant annet ny delegatløsning. Vær spesielt oppmerksom på at alle delegater nå har rettigheten "foreta prosesshandling og kvitter for". Om du ønsker å endre dette kan du enkelt gjøre det ved å trykke deg inn på "Delegater" og endre rettighetene til delegatene dine.

Varsling på egne dokumenter

Enkelte melder om at de får varsler på innsending av egne dokumenter i Aktørportalen. Dette gjelder for brukerne som har valgt SMS som kanal. Om du ønsker å fjerne varsler på opplasting av egne dokumenter kan du velge e-post som varslingskanal.

Ny versjon av Aktørportalen

I kveld får vi ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen inneholder ingen store endringer for brukeren, men enkelte feilrettinger og små endringer. For full oversikt over hva som er nytt se " Kommende versjoner ".

Aktørportalen for tvistesaker

I Aktørportalen kan domstoler og aktører i sivile tvistesaker utveksle saksinformasjon og dokumenter. I tillegg inngår salærbehandling for både tviste- og straffesaker i løsningen.

Til toppen