Aktørportalen for alle jordskiftedomstoler

Som følge av situasjonen vi alle står opp i, framskyndes planene om å koble på alle jordskiftedomstoler på Aktørportalen.

Foreløpig er det kun for eksisterende/pågående saker i jordskiftedomstolene, og det er bare advokater - ikke selvprosederende parter. Å kreve ny jordskiftesak via Aktørportalen blir først mulig på et senere tindspunkt.

Akershus og Oslo jordskifterett og Sør-Rogaland jordskifterett har vært pilotdomstoler og prøvd ut Aktørportalen i en periode allerede, men vi vil nå puljevis koble på flere jordskiftedomstoler. Første pulje blir koblet på 7. mai og pulje to kommer 14 dager etter det. Deretter kommer resterende puljer med en ukes mellomrom. Det åpnes for at påkobling av resterende puljer kan skje raskere. Oppdaterte datoer for hver domstol ligger i oversikten under.

Det er verdt å merke seg:

  • Ikke mulig å kreve sak i Aktørportalen
  • For å levere tilsvar må en først føres inn i sak hos jordskifteretten
  • Advokater ser ikke sin egen mottakskvittering. (Vil bli rettet.)
  •  Får varsel om innsendte mottakskvittering, men kvitteringene er ikke mulig å se i dokumentlisten.
  • Selvprosederendes mottakskvitteringer vises i dag i dokumentlista (Vil bli rettet.)

Datoer for påkobling

Sør Rogaland jsr 4. mars 2020
Akershus og Oslo jsr 4. mars 2020
Nord-og Midthordland 7. mai 2020
Nord-Troms jsr 7. mai 2020
Indre Hordaland jsr 7. mai 2020
Marnar jsr 7. mai 2020
Haugalandet og Sunnhordland jsr 7. mai 2020
Sør-Trøndelag jsr 7. mai 2020
Aust-Agder jsr 7. mai 2020
Nord-Trøndelag jsr 7. mai 2020
Vestfold jsr 21. mai 2020
Finnmark jsr 21. mai 2020
Øvre Buskerud jsr 21. mai 2020
Østfold jsr 28. mai 2020
Nedre Buskerud jsr 21. mai 2020
Salten jsr 21. mai 2020
Hedemarken og Sør-Østerdal jsr 21. mai 2020
Glåmdal jsr 21. mai 2020
Nordfjord jsr 28. mai 2020
Nedre Telemark jsr 28. mai 2020
Sunnfjord og Ytre Sogn jsr 28. mai 2020
Nord-Østerdal jsr 28. mai 2020
Lista jsr 28. mai 2020
Øvre Telemark jsr 28. mai 2020
Indre Sogn jsr 28. mai 2020
Nordmøre jsr 28. mai 2020
Sunnmøre jsr 4. juni 2020
Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jsr 4. juni 2020
Helgeland jsr 4. juni 2020
Lofoten og Vesterålen jsr 4. juni 2020
Romsdal jsr 4. juni 2020
Ofoten og Sør-Troms jsr 4. juni 2020
Valdres jsr 4. juni 2020
Nord-Gudbrandsdal jsr 4. juni 2020
Til toppen