Aktørportalen har fått ny innsendingsside

Valgene Stevning og Tilsvar finner du nå på fanen Innsending. For innsending av ny sak i alle sakstyper velges Stevning, og deretter kategoriseres saken av domstol.

imagevln9rg.png

Til toppen