Endring i salærskjema for fengslingssaker

Den 23. februar 2020 ble det vedtatt en endring i stykkprisforskriftens § 9, fjerde ledd som har utløst en endring i salærskjemaet for fengslingsaker.

Endring i stykkprisforskriftens § 9, fjerde ledd lyder:

«Forsvarers bistand i fengselsbesøk hvor siktede er under 18 år på handlingstidspunktet eller underlagt brev- og besøksforbud betales med maksimalt 2 ganger den offentlige salærsats for hver påbegynte periode à 14 dager»

Det er derfor i Aktørportalen lagt til et valg for å angi at klient er under 18 år, eller var det på handlingstidspunktet.
Skjermbilde salær med valg klient under 18 år

Ved å huke av på valget «Klient er under 18 år.», tillates det godtgjøring opptil 2 ganger satsen per 14-dagersperioder uten brev- og besøksforbud.
skjermbilde salær fengselsbesøk

Skjermbilde salær utregning fengselsbesøk klient under 18 år

Til toppen