Frister i forbindelse med driftsproblemer

I forbindelse med de siste dagers driftsproblemer er det nok flere som lurer på hvordan en skal forholde seg til løpende frister. Svaret er at frister i utgangspunktet løper som normalt.

Frister som er satt i saken løper som normalt, med mindre det er gitt eksplisitt tilleggsfrist fra domstol i den konkrete sak. Hvis du opplever problemer med å overholde fristen som følge av driftsproblemene er det viktig at du varsler domstol om dette så snart som mulig, slik at de kan vurdere om det skal gis tilleggsfrist.

Hvis fristen er i ferd med å utløpe og du ikke får gjort innsendingen på grunn av driftsproblemene, kan midlertidig innsending gjøres på e-post for å avbryte fristen. Original skal da ettersendes så snart det lar seg gjøre i Aktørportalen. Følg lenken for å finne kontaktinformasjon til den enkelte domstol.

Til toppen