Endring av navn på sakstype i lagmannsretten

I forbindelse med hevingen av verdigrensene i Tvisteloven - gjeldende fra 01.07.2020, er det fra 14. mai 2020 en endring i navn på sakstype.

Som en tilpassning for å håndtere hevingen av verdigrensene i tvisteloven har fra 14. mai sakstypen "Ankesum under 125.000" har byttet navn til "Anke som krever samtykke etter § 29-13".

For Aktørportalen har dette ingen praktisk betydning da sakskode fortsatt er ASD, slik at oppbyging av saksnummer er som før.

Til toppen