Ny versjon av Aktøportalen

Mandag 4. november ble det lagt ut en ny versjon av Aktørportalen. Den nye versjonen inneholder noen feilrettinger samt bedre tilbakemelding ved en del feil. I tillegg en funksjonell endring for advokatfullmektiger.

I tillegg til en del forbedringer er det i denne versjonen innført en funksjonell endring for advokatfullmektiger. Enringen går på at ved innsending av stevning må advokatfullmektiger nå angi prinsipal ved innsending.Det er kun mulig å velge advokater hvor det foreligger et faktisk autorisasjonsforhold mellom advokat og advokatfullmektig, slik det er oppført hos tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Endringen er innført i samråd med tilsynsrådet for advokatvirksomhet, vil også bli innført på tilsvar.

Til toppen