Hvem tilbyr Aktørportalen?

Illustrasjonsbilde rettsmøte
Aktørportalen tilbys i stadig flere domstoler. Foto: Svein Brimi

Alle alminnelige domstoler tilbyr nå Aktørportalen for kommunikasjon mellom domstol og advokat. Dette betyr alle tingretter, lagmannsretter og Høyesterett i sivile saker, samt for salærinnsending i straffesaker.

Aktørportalen er obligatorisk å bruke fra den datoen domstolen tar det i bruk.

Jordskifte

Aktørportalen vil bli utviklet for å støtte jordskiftedomstolene og rulles ut til jordskifterettene i 2020.

Til toppen