Videreutvikling av Aktørportalen

Nedenfor følger en oversikt over noe av det som vil komme på Aktørportalen fremover.

2019:

I 2018 og første halvår av 2019 jobbes det med overgang til ny plattform i forbindelse med system-til-system integrasjon mellom advokatenes fagsystemer og domstolenes fagsystem. Dette medfører at det vil være mindre aktivitet i utviklingen av ny funksjonalitet i selve Aktørportalen ut 2018 og første halvår i 2019.

 • Fjerne mulighet for innsending av prosesskriv fra sekretærer og assistener. Fra feruar 2019 er det ikke lengre være mulig for delegat som ikker er advoakt eller advokatfullmektig å foreta innsending på vegne av advokat. Disse brukerne må da sende dokumentinnsendingen til godkjenning til advokat som selv må foreta innsendingen med "Signer og send inn".

 • Mulighet for å forlenge innloggingssesjon. Når innloggingssesjonen er i ferd med å utløpe vil bruker få beskjed og har mulighet til å forlenge sesjonen, slik at man kan forhindre at man blir utlogget om man er innlogget uten å være aktiv i Aktørportalen. (Mars 2019)
 • Utvikling av plattform for å klargjøre system-til-system integrasjon mellom domstolenes fagsystem og advokatenes fagsysteme (Q2 2019)
 • Utvikling av Aktørportalen for meddommere (Q1-Q2 2019)
 • Åpne for innsending av flere filformater (bilder, lyd, film etc.)
 • Mer funksjonalitet også i straffesaker (2019)
  • Innsending av dokumenter til domstolene
  • Mer saksinformasjon (møter, frister)
 • Aktørportalen til jordskifte (2019)
  • Eksklusive selvprosederende på Aktørportalen (usikker når)

Usikkert, 2019-2023:

 • Mer brukerstyrt salærskjema
 • Forbedringer i saksoversikt for prinsipaler
 • Forbedret saksoversikt
 • Dokumentsamlingsfunksjonalitet i Aktørportalen (videreutvikling av sammenslåing av dokumenter)
 • Videreutvikling av varslingssenter i Aktørportalen som gir oversikt over hendelser og "oppgaver"
 • Flere sakstyper og aktører (2019-2022)
 • Elektronisk forkynning (2020-2022)
 • Kontaktinfo saksbehandler under saksinfo
 • Mobiloptimalisering
 • Universell utforming - gjennomgang av løsningen og oppgraderinger
 • Feilhåndtering og feilretting (kontinuerlig)

Har du andre innspill som kan forbedre Aktørportalen? Benytt skjemaet under "Innspill"

Oppdatert 06. mars 2019

Til toppen