Mortifikasjon

Mortifikasjon er en ugyldighetserklæring. Det innebærer at et bestemt dokument kjennes ugyldig. Dokumentet skal dermed ikke skal ha den virkning som innholdet tilsier. Mortifikasjon kan skje både til fordel for kreditor og skyldneren.

Alle saker om mortifikasjon av dokumenter behandles nå av Helgeland tingrett.

 

Til toppen