Notarialbekreftelse

Hånd med stempel over dokument
Domstolen gir en rekke forskjellige typer notarialbekreftelse.

En notarialbekreftelse er en offentlig bekreftelse av et dokument.

Bekreftelsen gis av notarius publicus. I Norge er tingrettene notarius publicus. På denne siden viser vi hvordan du går fram for å få en notarialbekreftelse.

Hvorfor må et dokument notarialbekreftes?

Notarialbekreftelse kan være nødvendig på dokumenter som skal brukes i andre land. Vanligvis er det utenlandske myndigheter, organisasjoner eller firmaer som krever dette. Ofte trenger et dokument en ytterligere bekreftelse. Dette kan være i i form av en apostille fra statsforvalteren eller legalisering gjennom Utenriksdepartementet (avhengig av i hvilket land dokumentet skal brukes).

Hvilke typer notarialbekreftelser gir notarius publicus?

Notarius publicus gir forskjellige typer notarialbekreftelser, avhengig av type dokument og hva du legger frem av dokumentasjon. Se oversikt nederst.

Hvordan får du en notarialbekreftelse?

Kontakt domstolen på epost eller telefon hvis du trenger notarialbekreftelse. 

Hva koster en notarialbekreftelse?

En notarialbekreftelse koster 299 kroner per dokument som bekreftes. Du må betale forskuddsvis i tingrettens ekspedisjon. Bruk gjerne bankkort.

Ulike typer notarialbekreftelser

Til toppen