Årsrekneskap 2020

Illustrasjon årsregnskap 2020

Mellombels årsrekneskap er sendt departementet. Endelig årsrekneskap for 2020 er klart i april 2021.

Til toppen