Arv når avdøde etterlater seg samboer

Enkelte samboere har rett på arv etter loven. Arveretten er ikke så omfattende som arveretten til gjenlevende ektefelle. Det kan derfor fortsatt være behov for å opprette et testament. 

Arverett for samboer med felles barn

Gjenlevende samboer har rett til en minstearv etter avdøde. Denne arven er på inntil 4 ganger grunnbeløpet (per 1. januar 2021 er 1 G = kr 101 351) og går foran barnas pliktdelsarv der boet ikke er stort nok til å dekke begge deler. Det er en forutsetningen at samboerforholdet bestod på dødsfallstidspunktet.

Arveretten kan utvides eller innskrenkes ved testament.

Hvis arveretten reduseres, skal samboeren ha fått kjennskap til testamentet før dødsfallet.

Dersom arveretten utvides, må dette gjøres innenfor rammen av pliktdelsarven. Livsarvingene skal til sammen arve minst 2/3. Det vil si at dette ikke kan tas fra dem ved å opprette testament. Ved testament kan samboerens arverett følgelig økes fra 4G til 1/3 (33 %) av boet.

Arverett for samboer hvor avdøde ikke hadde barn

Gjenlevende samboer som ikke har barn sammen med avdøde, har ikke arverett etter loven.

Dersom avdøde var barnløs, kan vedkommende ha opprettet testament hvor hele eller deler av formuen er testamentert til samboeren.

Arverett for samboer hvor paret ikke hadde barn sammen, men avdøde hadde særkullsbarn

Gjenlevende samboer som ikke har barn sammen med avdøde, har ikke arverett etter loven.

Samboeren kan ha opprettet testament. Følgende begrensinger gjelder:

  • Livsarvingene skal til sammen arve minst 2/3. Det vil si at dette ikke kan tas fra dem ved å opprette testament. Ved testament kan samboerens arverett derfor settes til inntil 1/3 (33 %) av boet.
  • Etter minst 5 års samboerskap utvides adgangen til å opprette testament slik at arverett fortsatt er 1/3 (33 %) av boet, men det kan bestemmes at arven minst skal utgjøre en verdi tilsvarende 4G. Denne arven går foran særkullsbarnas pliktdelsarv der boet ikke er stort nok til å dekke begge deler.

Uskifte for samboere som hadde barn sammen

Gjenlevende samboer har rett til å sitte i uskifte med felles barn. Avdødes særkullsbarn må samtykke i uskifte. Alternativt kan det skiftes med særkullsbarna og sitte i uskifte med fellesbarna.

Uskifte er begrenset i forhold til det som gjelder for ektefeller. Etter loven omfattes kun

  • felles bolig med innbo som er brukt i fellesskap
  • bil og fritidsbolig som er brukt i fellesskap. Også innbo som er brukt i fellesskap inngår

Omfanget kan utvides eller innskrenkes ved bruk av testament. Dersom det innskrenkes skal gjenlevende samboer ha fått kjennskap til testamentet.

Uskifte for samboere som ikke hadde barn sammen

Dersom avdøde og gjenlevende samboer ikke hadde barn sammen, har ikke gjenlevende samboer adgang til å sitte i uskifte. Dette gjelder selv om avdøde var barnløs. Det er heller ikke adgang til å fastsette en slik uskifterett i et testament.

 

 

Til toppen