Arveavgiftsatser

Arveavgift ved dødsfall etter 1. januar 2014

Arveavgiftsloven er opphevet. Dette får virkning for arv hvor dødsfallet skjedde etter 1. januar 2014. Det samme gjelder gave gitt etter dette tidspunktet.

Dersom avdødes bo er overtatt boet i uskifte, får opphevelsen også virkning for arv etter førstavdøde når utdeling av midler fra uskifte, skifte av uskiftebo eller lengstlevendes død skjedde 1. januar 2014 eller senere.

Arveavgift ved dødsfall før 1. januar 2014

Opphevelsen av arveavgiftsloven får som hovedregel ingen betydning ved dødsfall som skjedde før 1. januar 2014. Dette gjelder selv om skiftet rent faktisk avsluttes senere. Det har heller ingen betydning om det skiftes privat eller offentlig. Arvingene må betale arveavgift etter gjeldende regler ved utlodning eller tilbakelevering av boet, selv om utlodning eller tilbakelevering skjer etter 1. januar 2014.  

Dersom avdødes bo er overtatt boet i uskifte, får opphevelsen likevel virkning for arv etter førstavdøde når utdeling av midler fra uskifte, skifte av uskiftebo eller lengstlevendes død skjer 1. januar 2014 eller senere.

De fribeløp og satser som følger av arveavgiftsvedtaket for budsjettåret 2014, videreføres for de arveavgiftsberegninger som skal gjennomføres etter 1. januar 2014. Satsene er:

Arveavgiftssats

Av de første kr. 470 000,-

Av de neste kr. 330 000,-

Av det overskytende

Til hver av arvelaterens barn/fosterbarn/foreldre

Ingenting (dette er fribeløpet)

6 prosent

10 prosent

Til andre

Ingenting (dette er fribeløpet)

8 prosent

15 prosent 

For mer informasjon samt skjemaer, se Skatteetatens nettsider.

Til toppen