Oppbevaring av testament

Situasjonsbilde fra testamentarkivet i Oslo byfogdembete
Fra testamentarkivet i Oslo byfogdembete

På denne siden får du vite mer om oppbevaring av testament i tingretten og kravene du må følge for at testamentet skal være gyldig.

Oppbevaring etter at testamentet er opprettet 

Testamentet bør du oppbevare på et trygt sted hvor det er grunn til å tro at det vil bli funnet etter din død. Den sikreste måten er å oppbevare testamentet ved en domstol. Domstolen vil i så fall sørge for at det blir tatt fram når dødsfallet blir registrert. Dette gjelder også om du har flyttet og testamentet er oppbevart ved en annen domstol enn i det distriktet du dør. Fra 1. januar 2021 kan du som tidligere levere det til domstolen på stedet du bor. Du kan også velge å levere det ved enhver annen domstol i Norge.

Du kan enten levere testamentet personlig, levere det ved fullmektig eller sende det inn per post.

Ønsker du å oppbevare testament hos en domstol er det viktig å huske på at:

  • du må være bosatt i Norge
  • du må legge ved kopi av godkjent legitimasjon som har bilde og din signatur, eksempelvis pass, førerkort eller bankkort med signatur og bilde
  • du vil bli fakturert for et gebyr
  • dersom du gjør endringer, oppretter tilleggstestament eller nytt testament og ønsker å oppbevare det ved domstolen, må du betale nytt gebyr. For å unngå tvil om tidligere testament skal legges til grunn på skifte, er det viktig at det tilbakekalles slik loven fastsetter dersom det ikke skal gjelde lenger.

Skal du levere inn testament for andre, må du legge ved:

  • skriftlig fullmakt fra den som har skrevet testamentet
  • kopi av legitimasjon for deg og testator som har bilde og signatur, eksempelvis pass, førerkort eller bankkort med signatur og bilde  

Dette gjelder også ved innlevering av gjensidig testament mellom ektefeller/samboere. Hvis ikke begge har anledning til å være med ved innleveringen, må den som leverer testamentet vise fullmakt fra den som er fraværende.

Advokater kan i følgebrev bekrefte at innleveringen skjer på vegne av testator og må vedlegge kopi av testators legitimasjon med bilde og signatur. Advokater trenger altså ikke i tillegg til sitt følgebrev legge ved særskilt skriftlig fullmakt fra testator eller kopi av eget identifikasjonsbevis.»

Utlevering av testament som har vært oppbevart ved domstolen

Har du innlevert et testament til oppbevaring, kan du når som helst få det tilbake. Du kan møte personlig eller sende oss et signert brev hvor du ber om å få det utlevert.

Vær oppmerksom på at et utlevert testament fortsatt kan bli lagt til grunn på skifte. Dersom du ønsker at det ikke skal legges til grunn når du dør, må det tilbakekalles. Dette gjøres enten ved at du oppretter et nytt testament hvor det opplyses at tidligere testament tilbakekalles. Alternativt kan du ødelegge/overstryke hele testamentet, det vil si alle sidene.

Ved utlevering trenger vi følgende dokumentasjon fra deg:

  • kopi av godkjent legitimasjon, slik at vi er sikre på at vi utleverer testamentet til rett person. Legitimasjonen må ha bilde og din signatur, eksempelvis pass, førerkort eller bankkort med bilde og signatur.
  • Hvis noen andre enn deg selv skal hente testamentet ditt, må han/hun ha med skriftlig fullmakt fra deg og legitimere seg med godkjent legitimasjon. I tillegg må vedkommende ha med seg kopi av godkjent legitimasjon for deg.
    Et gjensidig testament må hentes av begge testatorer. Hvis begge ikke kan møte samtidig, må fullmakt vises fra den som ikke møter.

Advokater må i følgebrev opplyse om at de skal ha utlevert testamentet og vedlegge kopi av testators legitimasjon med bilde og signatur. Oppnevnt verge kan ikke å få utlevert testamentet eller motta kopi av det. Statsforvalteren kan få opplyst om en vergetrengende har et testament til oppbevaring, men vil ikke få opplyst innholdet. 

 

Til toppen