Opprettelse av testament

Hånd blar i testamentarkiv
Tingrettene tilbyr sikker oppbevaring av testamentet ditt

Skal du opprette et testament?

Formkrav ved opprettelse av testament

Vi kan dessverre ikke være testamentsvitne eller bistå på annen måte når et testament skal opprettes, men vi minner om at:

 • du må være minst 18 år (er du under 18 år må testamentet stadfestes av Statens sivilrettsforvaltning)
 • testamentet skal være skriftlig
 • testamentsvitnene må være minst 18 år og ikke være gift eller samboer med eller være i (nær) slekt med en av de som skal arve deg Nærmere regler om dette finner du i arveloven § 44
 • testamentsvitnene må vite at dokumentet er et testament
 • den som oppretter testamentet skal skrive under eller bekrefte sin underskrift overfor testamentsvitnene. Dette kan gjøres enten ved at begge testamentsvitnene er til stede samtidig eller overfor en av gangen
 • den som oppretter testamentet skal være til stede når vitnene undertegner. Dette gjelder også om vitnene undertegner på ulikt tidspunkt
 • Både den som oppretter testamentet og vitnene bør datere sin underskrift
 • vitnene bør gi en vitnepåtegning som eksempelvis lyder:
  ”Som særskilte tilkalte vitner bekrefter vi at ovenstående testament er undertegnet av NN, som vedkjente seg det som sin siste vilje. Vi underskriver etter NN's ønske, og mens NN selv er til stede. Vi bekrefter at NN hele tiden har hatt full, normal dømmekraft.”

Testamentets innhold

Vi anbefaler at den som oppretter testament:

 • skriver sitt fødselsnummer (11 siffer)
 • om du fordeler konkrete gjenstander, eiendommer og/eller pengebeløp husk å bestemme hvem som skal arve det resterende du eier på dødsfallstidspunktet. Uten en slik bestemmelse, vil slekten arve det som ikke er nevnt i testamentet.

Loven setter i visse tilfeller grenser for testasjonsfriheten. Et godt råd kan være å søke juridisk hjelp når du vil opprette testament.

 

Til toppen