Skjema

Diverse skjema
illustrasjonsfoto

Under finnes lenker til skjema som du skal bruke i møte med domstolen. Disse må du enten levere i domstolen eller sende med original underskrift.

Skjema eller mal?

Noen av dokumentene nedenfor er merket "maler". Disse kan brukes som utgangspunkt for å gi opplysningene som domstolen trenger, men er ikke offisielle skjema.

Fri rettshjelp

Skjema for fri rettshjelp  bokmål (word)

Skjema for fri rettshjelp nynorsk (word)

Arbeidsoppgave og salærfastsetting

Skjema for arbeidsoppgave og salærfastsetting (word)

Dødsfall og arv

Den som har overtatt et dødsbo til privat skifte kan gi en annen person fullmakt til å forestå oppgjøret. Fullmektig kan være enhver myndig person, men normalt utstedes en slik fullmakt til en advokat eller en annen person som fullmaktsgiveren har tillitt til (eksempelvis søster eller eget barn).  

  • Fullmakt / Power of Attorney-  bokmål og engelsk parallelltekst (pdf)      (word) 
  • Power of Attorney - kun engelsk   (pdf)   (word)

Orientering til arvinger (Justisdepartementets nettsted)

Offenlig skifte: Det finnes ikke noe eget skjema for dette.Send brev til domstolen og be om offentlig skifte.

Vitner, jurymedlemmer og meddommere

Skjema for reiseregning, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (word-format)

Samtykke til fengsling

Skjema for samtykke til fengsling (flere språk)

Tvangsfullbyrdelse

Se skjema for blant annet varsler om tvangsfullbyrdelse hos namsfogden på politiet.no

Sivile saker og straffesaker

Farskapssaker

Stevning farskapssak (mal i word-format)

Konkurs og oppbud

Skjema for konkurs og oppbud (fra Oslo byfogdembete).

For selskaper:

For ansatte:

Gjeldsordning

Søknad om gjeldsordning behandles først av namsfogden.  Se namsfogdens nettsider.   

Jordskifte

Krav om sak for jordskifteretten  Veiledning til skjema  (word)

Krav om sak for jordskifteretten  Veiledning til skjema (pdf)

Andre skjema

Se regjeringen.no/jdskjema.