Ønsker du å signere digitalt?

Ønsker en eller flere arvinger å signere digitalt?

Skjemaer kan signeres for hånd eller digitalt. Hvis det er flere som skal signere, er det mulig at noen signerer for hånd og andre digitalt.  Hvis signeringen leder til flere versjoner av skjemaet, må grunnlaget være identisk (bortsett fra signaturen) for å være gyldig.

Privat skifte

Skjemaet må fylles ut på vanlig måte. Blant annet skal navnet til alle arvingene oppgis. Den/de som påtar seg gjeldsansvaret, må dessuten signere.

Den/de som ønsker å signere på skjemaet for hånd, gjør det. I disse tilfellene må originalen alltid sendes oss per post.

Om en eller flere arvinger ønsker å signere digitalt, fylles skjemaet ut på vanlig måte. Det utfylte sendes deretter enten per post eller per e-post til domstolen som behandler dødsfallet. Se kontaktinformasjon til domstolene.

E-posten er ikke kryptert. Før innsendelse må arvingene selv vurdere sensitiviteten i dokumentet. I e-posten opplyses det at noen av de gjeldsovertakende arvingene ønsker å signere digitalt. Det er viktig at det i e‑posten framgår hvilke arvinger som ønsker å signere på denne måten. Det er ikke nødvendig å oppgi telefonnummer eller e-postadresse til disse.

Arvingene som ønsker å signere digitalt, mottar SMS/e-post med lenke for å signere elektronisk og følger den fremgangsmåten som er opplyst der. Signeringen må foretas i løpet av 3 dager. Vi får automatisk beskjed når signeringen er gjennomført. 

Ved digital signering overtas ansvaret for avdødes gjeld på samme måte som ved original signatur på skjemaet.

Uskifte

Skjemaet fylles ut. Gjenlevende ektefelle/samboer sender det per post eller e-post til domstolen som behandler dødsfallet. I brevet/e-posten opplyser du at du vil signere digitalt. Du vil få en SMS/e-post med lenke for å signere elektronisk og følger den fremgangsmåten som er opplyst der. Signeringen må foretas i løpet av 3 dager. Vi får automatisk beskjed når signeringen er gjennomført. 

Privat oppgjør av dødsbo av liten verdi

Skjemaet fylles ut. Den som vil ha fullmakten, sender skjemaet per e-post til domstolen som behandler dødsfallet. I e-posten opplyser du at du vil signere digitalt. Du vil få en SMS/e-post med lenke for å signere elektronisk og følger den fremgangsmåten som er opplyst der. Signeringen må foretas i løpet av 3 dager. Vi får automatisk beskjed når signeringen er gjennomført. 

Til toppen