Forbedre og forenkle rettsprosessen

Hva skjer når?

Oppstart prosjekt Digitale domstoler
Pilot dokumentsky
25.6
Høring ny forskrift meddommerportalen
Teknisk løsning for store vedlegg - ESAS
System til systemintegrasjon med Advokatsystemer - API utviklet
Utrulling av utstyr for papirløse rettsmøter
Pilot for elektronisk signatur lagmannsrettene
Anskaffelsesprosess utstyr for papirløse rettsmøter
1.1.20
Forbedret meddommerportal for kommuner
Pilot elektronisk signatur
Analyse - Elektronisk forkynning
ESAS 2020 - utvikling og utrulling av Justishub for lagmannsrett og Høyesterett
Planlegging av utrulling elektronisk signatur
 • |
  Desember 2016
 • |
  Januar 2017
 • |
  Februar 2017
 • |
  Mars 2017
 • |
  April 2017
 • |
  Mai 2017
 • |
  Juni 2017
 • |
  Juli 2017
 • |
  August 2017
 • |
  September 2017
 • |
  Oktober 2017
 • |
  November 2017
 • |
  Desember 2017
 • |
  Januar 2018
 • |
  Februar 2018
 • |
  Mars 2018
 • |
  April 2018
 • |
  Mai 2018
 • |
  Juni 2018
 • |
  Juli 2018
 • |
  August 2018
 • |
  September 2018
 • |
  Oktober 2018
 • |
  November 2018
 • |
  Desember 2018
 • |
  Januar 2019
 • |
  Februar 2019
 • |
  Mars 2019
 • |
  April 2019
 • |
  Mai 2019
 • |
  Juni 2019
 • |
  Juli 2019
 • |
  August 2019
 • |
  September 2019
 • |
  Oktober 2019
 • |
  November 2019
 • |
  Desember 2019
 • |
  Januar 2020
 • |
  Februar 2020
 • |
  Mars 2020
 • |
  April 2020
 • |
  Mai 2020
 • |
  Juni 2020
 • |
  Juli 2020
 • |
  August 2020
 • |
  September 2020
 • |
  Oktober 2020
 • |
  November 2020
 • |
  Desember 2020
 • |
  Januar 2021
Til toppen