Aktørportalen åpnes for jordskifteprosess

Arbeidet med å få jordskifte på Aktørportalen er i gang. Advokatene har i de siste årene sendt inn og mottatt prosesskriv elektronisk gjennom Aktørportalen i de alminnelige domstolene. Nå står jordskifterettene endelig for tur.

En ressursgruppe er i gang med å bistå DA i å tilpasse Aktørportalen for prosessfullmektiger i jordskifterettene.

 

Produkteier for Aktørportalen, Kristin Jeannette Jøingsli i DA, uttaler i Rett på Sak 2/19 at «målet er å få jordskifterettene på Aktørportalen før vi ser 2020 på kalenderen. Det vil midlertid være avhengig av hvor omfattende tilpasninger som er nødvendig, og andre aktiviteter vi også jobber med.»

 

Jordskifterettene har frem til nå hatt en lite effektiv måte å sende til og motta dokumenter fra aktører i en sak. Det kan være flere hundre parter involvert i jordskiftesaker. Forsendelser av saksdokumenter kan derfor bli svært tidkrevende for jordskifteretten. Andre ulemper er at det går bort mye tid på postgang, samt store kostnader knyttet til papir og porto.

 

Bruk av Aktørportalen for advokater i jordskifterettene vil være et stort steg i retningen av å heldigitalisere jordskifteprosessen.

Til toppen