Dødsfalls- og skiftebehandling

Et første skritt mot en digitalisert dødsfalls- og skiftebehandling er at kontaktinformasjon for dødsbo blir sendt digitalt til Folkeregisteret.  Folkeregisteret tilgjengeliggjør informasjonen for interessenter. Løsningen for dette er på plass fra 31. august 2018.

Til toppen