Ledelse av forbedrings- og utviklingsprosesser (LUF)

Endring

Programmet er rettet mot ledere og andre som skal ha en konkret rolle i forbedrings- og utviklingsarbeid som er/skal i gang i domstolene.

Domstolen deltar med inntil tre personer; sorenskriver, administrativ leder og en person til. Programmet er modulbasert med tre moduler (2+2+1 dag), med arbeid med eget utviklingsprosjekt mellom modulene. To av modulene er arbeid innad i egen domstol mellom samlingene.

Deltakelse på LUF skal kunne medvirke til mer motiverte medarbeidere i domstolen, gjennom involvering i forbedrings- og utviklingsprosesser. De skal få økt kompetanse i å arbeide målrettet med forbedrings- og utviklingsarbeid i egen virksomhet med støtte i KRUT (kvalitetsrammeverket for domstolene). 

22 domstoler har per 15.10.18 gjennomført programmet. Andre domstoler inviteres fremover. Det gjelder ikke minst de domstoler som deltar i prosjektet "Digitale domstoler".

Til toppen