Meddommere på Aktørportalen høsten 2019

I dag er ca. 10 000 advokater i de alminnelige domstolene brukere av Aktørportalen. Meddommere er neste gruppe som står for tur. Men først må Aktørportalen tilpasses den nye brukergruppen.

Meddommerne skal i første omgang kunne ta imot saksdokumenter, få tilgang på saksinformasjon, samt signere dom elektronisk gjennom Aktørportalen. Dette skal skje på en enkel lettfattelig måte.

Brukertesting i hele utviklingsprosessen benyttes for å sikre god flyt og brukervennlighet i systemet. Tilbakemeldingene fra meddommere viser at løsningen er både praktisk og tilgjengelig, og ivaretakelsen av personvernet fremheves som en av aktørportalens kvaliteter.

I valget mellom digitale saksdokumenter eller saksdokumenter på papir, er alle testere klare på at de foretrekker førstnevnte.

 Målsettingen er at meddommere skal kunne benytte portalen i løpet av våren 2020. 

Til toppen