Program for lederteam - nettverkssamling for like domstoler

Tiltaket skal etablere nettverk for like domstoler. Målet med tiltaket er å skape og videreutvikle endringsorienterte domstoler.

Gjennom nettverket skal domstolene bli enige om arbeidsmåter og oppgaver nettverket skal arbeide med. På sikt skal domstolene kunne oppnå forenkling, fornying og enhetlige arbeidsprosesser. Målgruppen for tiltaket er sorenskriver og administrativ leder.

Tiltaket tilbys lederteamene i de ulike domstolene i Digitale domstoler-prosjektet.

 

Til toppen