Nytt PDF-verktøy og utrulling av nye bærbare PC-er

Alle domstoler får tilgang til et mer avansert PDF-verktøy innenfor Citrix. Utrulling vil skje etter sommeren 2018. Lokal installasjon vil skje i forbindelse med nytt utstyr.  

Alle dommere i satsingsdomstolene får i løpet av høsten 2018 nytt og moderne, bærbart utstyr til erstatning for NC, stasjonære PCer eller eldre laptoper. Utrulling vil skje fra midten av august og ut oktober.

Delprosjekt Digitale arbeidsmåter har lagt frem en anbefaling for styringsgruppen om å anskaffe PDF-verktøy til bruk i den digitale arbeidsprosessen. Styringsgruppen ga tilslutning til anbefalingen, som innebærer at alle som har behov får tilgang til et mer avansert PDF-verktøy (Adobe Acrobat standard er anbefalt) innenfor Citrix, men også lokalt på eget utstyr.

Til toppen