Fra 7. oktober 2019 skal meddommere i Bergen tingrett, Fredrikstad tingrett og Halden tingrett teste ut Aktørportalen for meddommere.

Aktørportalen er en digital løsning som skal gjøre jobben som meddommer enklere.

I Aktørportalen skal meddommere etterhvert

  • få tilgang til saksdokumenter
  • sjekke habilitet
  • få oversikt over møter og frister
  • få generell informasjon om saken

Piloten skal teste ut den første versjonen av løsningen, og skal avdekke behov for videreutvikling av både interne arbeidsprosesser samt teknisk løsning. Deretter vil løsningen rulles ut til alle domstolene.

Første versjon inneholder funksjonalitet som ivaretar at meddommer får sjekket habilitet på et tidlig tidspunkt i saken, samt får tilgang til dokumenter for å forberede seg i saken.

Til toppen