Dødsfalls- og skiftebehandling

Domstolene deltar i prosjektet «Oppgjør Etter Dødsfall» i DSOP-sammenheng (Digital Samhandling Offentlig Privat).

Prosjektet har som mål å etablere en dødsboside for elektronisk samhandling mellom alle aktørene i et oppgjør; arvinger, skatteetaten, domstolene, matrikkel, finansielle institusjoner, forsikringsselskaper, mm..

For 2020 er ambisjonen å utvikle en første, begrenset versjon av dødsbosiden for utprøving og utrulling.

Til toppen