Flere rettssaler utstyres for å gjennomføre digitale rettsmøter

For å møte de kapasitetsutfordringer domstolene har for å kunne gjennomføre flere digitale rettsmøter, ble det fattet en beslutning om å anskaffe og rulle ut utstyr til satsingsdomstolene basert på en midlertidig anbefaling. Alle saler skal som et minimum ha skjermer på dommerbordet. I tillegg økes kapasiteten til å kunne gjennomføre digitale aktorater ved at ytterligere 30 saler får utstyr i tråd med gjeldende standard, med noen mindre justeringer.

Digitale domstoler og IKT-enheten legger nå en plan for utrulling av nytt utstyr som vil skje utover høsten.

Til toppen