Skifte/dødsbobehandling «Oppgjør etter dødsfall» – planleggingsfase

Prosjektet «Oppgjør etter dødsfall» er et samarbeidsprosjekt mellom flere offentlige aktører, banker og forsikringsselskap. Det kjøres i regi av DSOP (Digital Samhandling Offentlig Privat).

Fokus for prosjektet er forenkling for de etterlatte. Det forventes også besparelser for de mange aktørene som er involvert. Prosjektet ønsker blant annet å:

  • Aktivere en digital brukerreise, hvor de etterlatte blir guidet fra start til slutt
  • Samle, forklare og veilede etterlatte om den generelle prosessen og de enkelte trinnene
  • Lage en oversikt over de viktigste partene i prosessen, alle dokumenter og all kommunikasjon
  • Automatisk samle økonomisk oversikt etter avdøde (verdier og gjeld/forpliktelser) i løsningen for de etterlatte slik at de enkelt kan se status på boet og ta en kvalifisert beslutning på oppgjørsform
  • Legge til rette for at de etterlatte kan gjennomføre oppgjøret

Planleggingsfasen starter opp i mai 2019 og skal avsluttes i november 2019.

Til toppen