Tidslinjen oppdateres i februar 2021

Pandemisituasjonen har gjort det nødvendig med betydelige endringer i planene for digitaliseringen av domstolene. Nettsiden og tidslinjen er ikke oppdatert med disse endringene. Vi planlegger nå for 2021 og hvilke konsekvenser vedtaket om nye rettskretser får for andre aktiviteter. En oppdatert tidslinje og info om videre planer kommer tidligst 1. februar.

Til toppen