Styringsgruppe for prosjekt Digitale domstoler

Styringsgruppen for Digitale domstoler er sammensatt med representasjon fra domstolene, tillitsvalgte og Domstoladministrasjonen.

Medlemmene i styringsgruppen samlet til møte. Her i lag med noen ressurspersoner.

Medlemmene i styringsgruppen:

Sven Marius Urke, Domstoladministrasjonen (DA)

Øistein Aamodt, Høyesterett

Monica Hansen Nylund, Hålogaland lagmannsrett

Yngve Svendsen, Oslo tingrett

Leif Otto Østerbø, Sør-Trøndelag tingrett

Wiggo Storhaug Larssen, Dommerforeningen

Line Søraker, NTL domstolene

Nina Anderson, Parat domstolene

Kari Berget, DA

Jann Ola Berget, DA

Olav Berg Aasen, DA

Til toppen