Kontakt Digitale domstoler

Prosjektet Digitale domstoler nås gjennom digitaledomstoler@domstol.no eller per telefon 73567021. Domstoladministrasjonen nås gjennom postmottak@domstol.no eller per telefon 73567000

Til toppen