Bruk av Altinn i straffesaker

Nå kan domstolene i Norge motta straffesaksdokumenter digitalt gjennom Altinn.

Skjermdump Altinn

Ny løsning for å motta straffesaksdokumenter

Politi og påtalemyndighet, samt Den høyere påtalemyndighet, har nå tatt i bruk en meldingstjeneste i Altinn som gjør det mulig for alle domstoler og advokater å motta straffesaksdokumenter digitalt. Fortløpende tar flere og flere politidistrikter i bruk løsningen.

For domstolene er dette en midlertidig løsning inntil Stifinner I erstattes av ESAS (tidligere kalt Stifinner II).

Tjenesten har vært prøvd ut av Oslo tingrett og enkelte andre domstoler siden april i år, og tilbakemeldingene er gode, og at dette er en enkel og brukervennlig måte å motta straffesaksdokumenter på. Domstoladministrasjonen mener dette er en sikker og enkel måte å kunne motta digitale dokumenter fra politi/påtale som ikke går gjennom dagens Stifinner-løsning inntil den erstattes, og er klart å foretrekke fremfor andre langt mer usikre løsninger for digital kommunikasjon.

For å motta saksdokumenter digitalt må domstolene ta i bruk tjenesten Straffesaksforsendelse i Altinn.

Altinn er å finne på nettadressen www.altinn.no.

Mer informasjon om løsningen Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn finner du på www.politiet.no. Her finner du Brukerveiledningen som er utarbeide for bruken av Altinn.

Dersom dere i dialog med politidistriktet blir enige om å ta i bruk løsningen er det grei å være klar over at løsningen ikke har noen integrasjon mot LOVISA og domstolene må lagre de nedlastede filene på et nærmere angitt område på eget område på serveren O:/xxxx som dere finner hensiktsmessig. I tillegg til å utarbeide rutiner for hvem som skal ha tilgang til tjenesten, bør det utarbeides rutiner for lagring av sletting av nedlastede dokumenter.

Vi anbefaler at domstolen gjør en vurdering av hvor mange medarbeidere som bør ha tilgang til tjenesten.

Tilganger til tjenesten tildeles av DA v/Thomas Fosshode. Vi anbefaler dere imidlertid til å sende henvendelse om evt. tilgang til tjenesten «Straffesak forsendelse» til DAs postmottak postmottak@domstoladministrasjonen.no slik at vi sikrer at den håndteres uavhengig av evt. fravær.

Digitale aktorater og fengslinger

Digitale aktorater og fengslinger er et prosjekt i Politidirektoratet som skal levere løsninger slik at straffesakene kan overleveres digitalt til domstoler og advokater, og presenteres digitalt i fengslingsmøter og ved hoved- og ankeforhandlinger.

Prosjektet informerer og holder opplæring for politi og påtalemyndighet i bruk av digitale aktorater og fengslinger, samt har tett dialog med Domstolsadministrasjonen, domstoler, Advokatforeningen, advokater og andre samarbeidspartnere.

Digital oversendelse og presentasjon av straffesaksdokumenter gir raskere tilgang til saksdokumentene, bedre kvalitet ved fremleggelse av bevismateriale for domstolene og besparelser av tid og kostnader ved lengre aktorater.

Det er politi og påtalemyndighet som lager de digitale sakene og utdragene som skal sendes til domstolene og advokatene, og for å ta i bruk digitale straffesaker må politi og påtalemyndighet kommunisere med domstolene og advokatene. Prosjektet vil anbefale domstolene å ha tett kontakt med sitt lokale politi ved innføring av digitale straffesaker.

Dersom dere ennå ikke har gjennomført digitale fengslinger men ønsker å komme i gang, kan DA sette dere i kontakt med andre domstoler med erfaring og som har utarbeidet rutiner for dette. Dere kan ta kontakt på følgende epostadresse: digitaledomstoler@domstol.no. Delprosjektet Digitale arbeidsmåter vil etter hvert utarbeide veiledere mv for ulike digitale arbeidsprosesser.

Hovedforhandling

Det er den enkelte domstol som beslutter om hoved-/ankeforhandlingen skal gjennomføres digitalt. Digital hovedforhandling forutsetter at domstolen har en rettsal med teknisk utstyr som pc, felles skjermer m.v.

Det digitale dokumentutdraget overleveres til domstol og advokater og presenteres på felles skjermer under hovedforhandlingen.

Fengslinger og enedommersaker

Ved fengslinger og enedommersaker kreves det ikke at domstolen har skjermer eller annet digitalt utstyr. Dommeren og forsvarer har på forhånd fått tilsendt en digital sak og må ha med den i rettsmøtet. Forhandlingene gjennomføres ellers på vanlig vis.

Til toppen