- Brukerstøtten skal bli enda bedre

Delprosjektet Kompetanse, Organisasjon og Støtte i Digitale domstoler analyserer nå dagens totale brukerstøtte for domstolene for å finne ut hva som kan bli bedre.

Øyvin Moe vil gi rask hjelp til brukerne.

- Det er viktig at brukerne får hjelp og veiledning så raskt og nært som mulig, sier prosjektmedarbeider og faglig leder for Brukersenteret i Domstoladministrasjonen (DA), Øyvin Moe. 

Domstolen skal hjelpe brukerne
Spesielt for Aktørportalen er at domstolen selv må sjekke eventuelle feil i saksbehandlingssystemet til domstolen. Feil i saksbehandlingssystemet kan ofte forårsake feil i portalen. DA skal ikke gjøre endringer i sakene som går for domstoler.

For å understøtte det videre arbeidet med utvikling av brukerstøtten i domstolene i Norge, har delprosjektet laget en visuell modell av dagens organisering av brukerstøtten.

 

Modellen viser hvordan de forskjellige rollene innenfor brukerstøtte i domstolene skal fungere.   


- For å hjelpe og veilede brukeren så raskt og enkelt som mulig, må støtteressursene i domstolene ha riktige verktøy og vite hvilke problemer de har mulighet til å løse – og hvilke saker som må sendes videre til neste ledd. Første steg på veien er å tydeliggjøre hvordan brukerstøtten fungerer i dag, sier Moe.


Et foreløpig forslag til forbedring av brukerstøtten blir lagt fram for styringsgruppa i Digitale domstoler tidlig i 2018.

Til toppen