Demo-filmer om å jobbe digitalt

Se de to første demo-filmene om hvordan jobbe digitalt.

Filmene finner du på Domstoladministrasjonens Youtube-side eller på digitale domstoler.

Domstoladministrasjonen (DA) har laget de to første i en serie med korte demonstrasjons-filmer om hvordan man kan gjennomføre digitale rettsprosesser, skritt for skritt.  Selv om domstolen ikke er på Aktørportalen kan domstolen fremdeles gjennomføre digital hovedforhandling ved å scanne dokumentene selv og lage dokumentutdrag med metoden som er beskrevet i film nr 2 nedenfor – eller ved å be om digitalt faktisk utdrag fra advokatene.

DA jobber med å få flere verktøy og løsninger på plass for å sikre en helhetlig dokumenthåndtering. Inntil dette er på plass betyr må filsluse benyttes.

Dommerne Frode Støle, Nina Opsahl og Espen Bjerkvoll i Oslo tingrett spiller hhv Dommer Digital, advokat Gammelsrud og advokat Nyholm - og de viser gjennom en fiktiv sivil hovedforhandling hvordan man kan jobbe digitalt.

Dette er de to første filmene:

 • Bruk av digitale dokumentutdrag i retten – sivil hovedforhandling [Youtube] Filmen er ca 8 min, og her er sekvensene dersom du ønsker å "slå opp" på enkeltsekvensene etter hvert:
 • Sekvens 01.00 – 01.16: "Slå opp på sidetall i dokumentet"
 • Sekvens 01.42 – 03.16: "Hvordan bruke strekverktøy for å dokumentere"
 • Sekvens 04.09 – 04.38: "Hvordan skifte farge på streken"
 • Sekvens 05.30 – 06.12: "Enkel lagring av hele PDF-filen med streker"
 • Sekvens 06.12 – 07.03: "Hvordan lagre bare strekene i en separat datafil"
 • Sekvens 07.03 – 08.08: "Hvordan hente strekene fra datafilen og lagre hele dokumentet"
 1. Hvordan lage en digital dokumentsamling ut fra saksdokumentene i Lovisa [Youtube] Denne filmen er ca 7 min. Her er oversikt over enkeltsekvensene:
 • Sekvens 00.12 – 00.56: "Åpne og lagre dokumenter fra filslusen"
 • Sekvens 00.56 – 02.30: "Slå sammen alle PDF-filene til ett dokumentutdrag"
 • Sekvens 02.30 – 03.06:  "Gjør alle sidene om til søkbar tekst"
 • Sekvens 03.06 – 05.28:  "Redigere bokmerker, så man får bedre oversikt"
 • Sekvens 05.28 – 06.56:  "Paginere hele utdraget"
Til toppen